Řím


Řím

 

Řím – je turisticky nejpřitažlivějším místem na zemi. Toto město ve Vás nemůže nezanechat dojem a emoce, což souvisí jeho třítisíciletou historií. Stovky velkých jmen - od Horatia a Vergilia, přes Cicera a Caesara, Bruta, Spartaka, Michelangela a Raphaela, Giordana Bruna a Garibaldiho – jsou tak či onak se slovem "Řím" spjaty. Malá osada na Palatinském vršku, která se později stala Římem, byla předurčena dobýt celou Středozemní oblast až po Rudé moře a Kaspické moře, a dokonce až k Perskému zálivu. A to se podařilo nejen díky vítězstvím a dobývání, ale také díky šíření kultury a umění, stop, které zůstávají trvale přítomny v historii, památek, jazyků a zákonů. Po vpádu barbarských invazí a zhroucení římské říše následovalo mnoho staletí úpadku, ale to ještě zdaleka nebyl konec. Řím byl schopen znovu najít své místo v dějinách církve a papežství, vdechnout nový život nekonečnému proudu času věčného města.Během tohoto dlouhého období prosperity, které začalo na konci XIV. století, byl Řím obohacen o skvělá mistrovská díla renesance, a vydobyl si zpět slávu nejvýznačnější ho města - " Kaput Mundi "(hlava světa), kterou si ponechává do dnešních dob. Veliký Řím se soudobým standardem není velký výhradně počtem obyvatel. Má pouhé 4 miliony obyvatel. Mimořádná příležitost vidět unikátní památky Říma, v neobvyklém světle. Císařská fóra a velebnost Kolosea, Piazza Venezia a chrám bohyně Vesty, Trastevere, ostrov Tiberino a jedna z nejstarších římských čtvrtí - židovská čtvrť se synagogou – to vše je velmi působivý začátek cesty. Vystoupáte na vršek Gianicolo, abyste se pokochali nádherným výhledem na město v noci. Dále Vaše cesta povede do Vatikánu, do Andělského hradu a k Ara Pacis Augustae. Poslední zastávkou na cestě bude fontána di Trevi - nezapomeňte hodit do fontány minci, abyste se znovu do Říma vrátili.